Privacy Policy

Izivisum.nl biedt informatie over online visum aanvraag en toegang tot visumaanvragen voor reizen.

Tijdens het aanbieden van deze diensten vinden wij bewaken en bewaren van vertrouwelijke- en persoonlijke gegevens zeer hoog in vaandel. Dit Privacybeleid beschrijft de procedures die we volgen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit omvat de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en alle andere acties ondernomen door Izivisum.nl.

Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en zal worden bijgewerkt om de huidige praktijken en procedures te weerspiegelen. Eventuele problemen moeten verwijzen naar de meest recente versie van het privacybeleid.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Izivisum.nl moet persoonlijke informatie van de izivisum klanten en potentiële klanten verzamelen om relevante informatie en toegang tot visumaanvragen voor reizen te bieden. Een goed begrip van de contactgegevens van een klant en details van het staatsburgerschap, naast andere persoonlijke gegevens, is nodig om geschikte informatie te presenteren. Izivisum streeft ernaar om de privacy van onze klanten en de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen. In deze notitie worden de maatregelen uiteengezet die we nemen om aan deze verplichtingen te voldoen.

In het proces van aanvragen, vragen we onze klanten om alleen de informatie te verstrekken die we nodig hebben om effectieve informatie te verstrekken, zoals: Naam, Leeftijd, Geslacht, Paspoort-, ID nummers, Werkgelegenheidsinformatie, Aliassen,  eerdere reiservaringen.

We maken geen “niet-openbare persoonlijke” informatie bekend aan derden, behalve zoals vereist door de wet of zoals uitgelegd in dit beleid.

Gebruik van persoonlijke informatie

De persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u een account opent, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

ons helpen bij het presenteren van informatie die het beste bij u en uw behoeften past;

uw identiteit verifiëren [en andere informatie die u ons hebt verstrekt];

openen en onderhouden van uw account;

het versturen en ontvangen van factuurbetalingen;

het detecteren en voorkomen van fraude en andere ongeoorloofde of illegale activiteiten;

voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten; en

zoals anders vereist of toegestaan ​​door toepasselijk recht.

Andere verzameling en gebruik

Verwijzingsprogramma

Als u deelneemt aan ons verwijzingsprogramma (inclusief “Partnerships” of andere “Nodig een vriend uit” -functies die mogelijk beschikbaar zijn), verzamelen wij het e-mailadres van de persoon (personen) die u naar Izivisum.nl wilt verwijzen. We gebruiken deze informatie om de e-mails van de ontvanger te verzenden met informatie over het verwijzingsprogramma. We gebruiken de e-mailadressen die in deze omstandigheden zijn ingediend voor geen enkel ander doel zonder de toestemming van de e-mailontvanger om dit te doen. Zorg ervoor dat u alleen e-mailadressen indient van personen met wie u een persoonlijke of familierelatie hebt en die de e-mail van u zou willen ontvangen.

Marketingcommunicatie

Van tijd tot tijd kunnen we uw toestemming verkrijgen om u e-mail, sms-berichten en andere berichten over Izivisum-producten, -diensten of -evenementen te sturen die voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing- en promotie-e-mail van ons door de instructies voor afmelding in onze e-mailberichten te volgen. Houd er rekening mee dat u e-mail over uw account en transacties bij ons blijft ontvangen als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie. Als alternatief kunt u zich uitschrijven voor onze marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen via info@izivisum.nl.

Succes van de klant

Als u contact opneemt met een klantenservice of klantensucces-agent met een opmerking, vraag of klacht per e-mail, sms, telefoon of videochat, wordt u mogelijk gevraagd om informatie die u identificeert (zoals uw naam, adres en telefoonnummer). met aanvullende informatie moeten we ons helpen uw vraag snel te beantwoorden of reageren op uw opmerking of klacht. We kunnen deze informatie bewaren om u in de toekomst te helpen en om onze klantenservice- en product- en serviceaanbiedingen te verbeteren.

Werk

Als u navraag doet of solliciteert bij izivisum.nl, kunt u ons bepaalde persoonlijke informatie over uzelf verstrekken (zoals die in een cv, sollicitatiebrief of soortgelijke arbeidsgerelateerde materialen). We gebruiken deze informatie voor het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag voor huidige en toekomstige carrièremogelijkheden.

Informatie bronnen

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, verzamelen wij persoonlijke informatie rechtstreeks van u. In het proces om visumaanvragen beschikbaar te maken, handelt Izivisum.nl namens u in communicatie met overheidsinstanties. Izivisum fungeert als de tussenpersoon in een van deze mededelingen met betrekking tot visumaanvragen, waarbij uw informatie wordt doorgegeven via Izivisum, met beperkte verwerking en zonder materiële wijzigingen.

Limieten voor verzamelde informatie

We registreren persoonlijke gegevens van klanten elektronisch op computerservers waartoe alleen bevoegde personen toegang hebben, en alleen door middel van beveiligde wachtwoorden. We autoriseren medewerkers en serviceproviders om toegang te hebben tot persoonlijke gegevens van klanten, alleen op basis van “need to know” om aan hun functie-eisen te voldoen.

Waarborgen

Izivisum onderhoudt redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om persoonlijke informatie te beschermen tijdens onze bewaring en controle tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van. We trainen onze werknemers om de persoonlijke informatie van klanten strikt privé en vertrouwelijk te houden. Onze arbeidsovereenkomst verplicht medewerkers om persoonlijke informatie van klanten te respecteren en te beschermen. Wij zorgen ervoor dat vertrekkende personeelsleden begrijpen dat zij contractueel verplicht zijn om de privacy van de persoonlijke gegevens van klanten te respecteren.

Uw online toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens wordt beschermd door een wachtwoord dat u selecteert. We raden u ten zeerste aan om uw wachtwoord voor niemand bekend te maken. We zullen u nooit om uw wachtwoord vragen in ongevraagde communicatie (zoals brieven, telefoontjes of e-mailberichten).

We hebben persoonlijke informatie behoudsprocessen ontworpen om persoonlijke gegevens van onze klanten en potentiële klanten niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid of om op andere wijze te voldoen aan wettelijke vereisten.

SSL

Gegevensoverdracht tussen izivisum-servers en mobiele apparaten van gebruikers is in twee richtingen versleuteld met SSL. 

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke informatie niet onthullen, verhandelen, verhuren, verkopen of anderszins overdragen, zonder uw toestemming, tenzij anders aangegeven in dit Privacybeleid.

Zakelijke transacties

We kunnen alle informatie die we over u hebben als een actief overdragen in verband met een toekomstige of voltooide fusie of verkoop (met inbegrip van overdrachten in het kader van een insolventie- of faillissementsprocedure) waarbij geheel of gedeeltelijk Izivisum betrokken is of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of aandelenverkoop. of andere wijzigingen in de bedrijfscontrole, inclusief om te bepalen of een dergelijke transactie of zakelijke relatie moet worden voortgezet of voortgezet.

wettelijk

We zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven voor zover nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en om daadwerkelijk of vermoedelijk verlies of schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of te voorkomen.

Dienstverleners

Onze serviceproviders krijgen de informatie die ze nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we autoriseren hen niet om persoonlijke informatie te gebruiken of bekend te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden. Uw persoonlijke informatie kan worden bijgehouden en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en andere externe dienstverleners.

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen en andere externe serviceproviders die namens ons verschillende diensten leveren, zoals identiteitsverificatie, technologie, administratie, afdrukken, marketing en reclame, hosting, data-analyse, juridische en boekhoudkundige.

Toegang tot informatie

Individuen hebben recht op toegang tot, bijwerken en corrigeren van onnauwkeurigheden in hun persoonlijke gegevens in Izivisum’s bewaring en controle, met inachtneming van bepaalde uitzonderingen die zijn voorgeschreven door de wet. U kunt bepaalde profielinformatie die u ons hebt verstrekt bijwerken door u aan te melden bij uw account en op ‘Instellingen’ te klikken. Anders kan een persoon die toegang wenst te vragen, bij te werken en correcties van onnauwkeurigheden in andere van zijn of haar persoonlijke gegevens die in ons bezit of onder controle zijn, een schriftelijk verzoek hiertoe richten aan info@izivisum.nl.  We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens vragen om de identiteit te verifiëren van de persoon die toegang wenst tot zijn persoonlijke gegevensrecords.

Website

Over het algemeen kunt u onze Website bezoeken zonder op te geven wie u bent of persoonlijke gegevens in te dienen. We verzamelen en / of onderhouden echter de IP-adressen (internetprotocol) van alle bezoekers van de website en andere gerelateerde informatie zoals pagina-aanvragen, browsertype, besturingssysteem en gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht. We gebruiken deze informatie om ons te helpen de website-activiteit te begrijpen en om de website te controleren en te verbeteren.

Cookies & soortgelijke technologieën

De website maakt gebruik van een technologie genaamd “cookies”. Een cookie is een klein gegevenselement dat de website naar uw browser kan sturen, die vervolgens op uw harde schijf kan worden opgeslagen, zodat u kunt worden herkend wanneer u terugkeert. Wij gebruiken cookies op de pagina’s van de Website waar u wordt gevraagd om in te loggen of die kunnen worden aangepast. Als u zich bij de Website hebt geregistreerd, kunnen deze cookies ons laten weten wie u bent en uw browser identificeren als een die eerder de Website heeft bezocht en mogelijk nodig zijn om toegang te krijgen tot uw accountinformatie om producten te leveren en gepersonaliseerd Diensten. We gebruiken ook cookies om ons en onze serviceproviders informatie te verstrekken over uw gebruik van de website die we kunnen gebruiken om de website of andere inhoud te personaliseren in overeenstemming met uw interesses en voorkeuren (bijvoorbeeld taalvoorkeur) en om uw gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw webbrowser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt of om bepaalde cookies niet te accepteren. Als u echter besluit cookies van de Website niet te accepteren, kunt u mogelijk niet alle functies van de Website gebruiken.

Website Analytics

We kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verzamelen en analyseren van informatie over de bezochte gebieden op de Website om de gebruikerservaring en het gemak van de Website beter te begrijpen, te evalueren en te verbeteren.

Sociale media

We kunnen u de mogelijkheid bieden om onze inhoud op of via sociale netwerkwebsites, plug-ins en applicaties van derden te gebruiken. Wanneer u zich bezighoudt met onze inhoud op of via sociale netwerksites van derden, plug-ins en applicaties, kunt u ons toestaan ​​toegang te hebben tot bepaalde informatie die is gekoppeld aan uw sociale media-account (bijv. Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, profielfoto) , geslacht) om de inhoud te leveren of als onderdeel van de werking van de website, plug-in of applicatie. Wanneer u informatie verstrekt vanuit uw sociale media-account, kunnen we deze informatie gebruiken om uw ervaring op de website en op sociale netwerkwebsites, plug-ins en applicaties van derden te personaliseren en om u andere producten of services aan te bieden die u kunt aanvragen .

Online advertentie

We kunnen derde partijen zoals advertentie-uitwisselingen en gegevensbedrijven gebruiken om onze advertenties op onze website of andere websites te presenteren. Deze bedrijven kunnen cookies, tracer-tags of webbakens gebruiken om bepaalde informatie te rapporteren over uw bezoeken aan Izivisum.nl en andere websites (zoals webpagina’s die u bezoekt en uw reactie op advertenties) om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten en om advertenties te leveren die relevanter zijn en op u zijn afgestemd, zowel op als buiten onze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

We kunnen u helpen als je klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij  desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  U kunt hiervoor contact opnemen met de  Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar derden

Izivisum.nl kan links bevatten naar andere websites die we niet bezitten of die we niet beheren. Ook kunnen links naar Izivisum.nl worden weergegeven op websites van derden waarop we adverteren. Behalve zoals hierin bepaald, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan deze derden verstrekken zonder uw toestemming. Wij bieden links naar websites van derden voor het gemak van de gebruiker. Deze links zijn niet bedoeld als goedkeuring van of verwijzing naar de gelinkte websites. De gelinkte websites hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden die we u aanraden zorgvuldig te lezen. We hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en daarom zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop de organisaties die dergelijke gekoppelde websites beheren uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of vrijgeven, beveiligen en anderszins behandelen.