ESTA Amerika

Wat is een ESTA?

ESTA is een geautomatiseerd systeem dat gebruikt wordt om te bepalen of reizigers in aanmerking komen voor inreis naar de Verenigde Staten onder het VISA WAIVER PROGRAM en of de inreis een risico voor de rechtshandhaving of veiligheid is.

De verplichte ESTA is van kracht geworden op 12 januari 2009. Aanvragers onder VWP zijn verplicht om bij aankomst in de V.S. een blauwe douaneverklaring in te vullen, of ze nu een ESTA-toestemming hebben of niet. Reizigers onder het VWP zijn niet meer verplicht de groene I-94W-kaart in te vullen.

Reizigers die niet beschikken over een geldig ESTA, visum of Amerikaans paspoort worden geweigerd bij het boarden van vluchten en bootreizen naar de Verenigde Staten.

Indien u met spoed dient te vertrekken raden wij u aan om een spoedaanvraag te doen. In andere gevallen raden wij u aan om de visumaanvraag minstens 48 uur voor uw vertrek te doen.

Een visumaanvraag neemt minder dan 5 minuten in beslag.

HOE LANG IS ESTA GELDIG?

Goedgekeurde ESTA-aanvragen zijn geldig voor een periode van twee jaar, of totdat het paspoort verloopt, (welke gebeurtenis zich het eerst voordoet). Een goedgekeurde ESTA-aanvraag is geldig voor meerdere reizen naar de Verenigde Staten zonder dat de reiziger een andere ESTA hoeft aan te vragen. Wanneer u naar de V.S. reist met de goedgekeurde ESTA, mag u hier slechts 90 aaneengesloten dagen per bezoek verblijven. Er dient tevens een redelijke periode tussen twee bezoeken in te zitten, zodat de CBP-beambte niet de indruk krijgt dat u probeert hier permanent te verblijven.

Reizigers waarvan de ESTA-aanvraag goedgekeurd is, maar van wie het paspoort binnen twee jaar afloopt, ontvangen een ESTA die geldig is tot de vervaldatum van het paspoort.

U heeft een nieuwe ESTA-toestemming nodig indien:

  • U een nieuw paspoort krijgt
  • U van naam veranderd (voornaam en/of achternaam)
  • U van geslacht verandert (ESTA biedt momenteel geen keuze voor geslacht X op de aanvraag. De reiziger kan kiezen voor het geslacht waarbij deze zich het meest comfortabel voelt. ESTA kan niet afgewezen worden enkel op grond van gekozen geslacht op de aanvraag)
  • Uw land van staatsburgerschap veranderd
  • Uw omstandigheden wijzigen, bijv. u wordt veroordeeld van een moreel schandelijke daad of u krijgt een besmettelijke ziekte. Een dergelijke verandering kan er de oorzaak van zijn dat u een visum nodig hebt om naar de V.S. te kunnen reizen. U dient de aanvraag waarop de wijzigingen in uw omstandigheden aangegeven zijn, opnieuw in te dienen. Anders loopt u het risico bij aankomst geen toegang te verkrijgen tot de Verenigde Staten.